Boka utkom november/desember 2012

om boka

ISBN 978 82 8258 095 3   Licentia Forlag

Paperback

ca 100 sider

Veiledende pris Kr 250.-

 

Boka er en fri oppfølger av tidligere utgitte bøker.

«Treet. En historie om autisme. Uforstand og forvandling» Yggdrasil Forlag 2000 og «Porten. En historie om vegen ut av autistisk isolasjon» Saeculum Forlag 2005

Disse to blir ikke gjenopptrykket, men vi har plukket ut flere sider av disse og integrert i denne nye.

I tillegg er det lagt til flere tekster slik at sammenhengen blir annerledes enn i de foregående bøkene. I denne boka er ikke offerrollen lenger sentral. Boka viser betydningen av relasjonsdannelse for å kunne finne fram til språk som kan brukes i kommunikasjon. Dette gir kompetanse på det sosiale området for en som har store problemer nettopp på dette feltet. De siste årene har Tom R Ekeberg møtt mange studenter, lærere, sykepleiere og andre fagfolk for å dele sine opplevelser. Flere foreldre har tatt kontakt og de kan ofte være fortvilet på vegne av sitt barn. Det at Ekeberg er åpen omkring sine egne problemer har hjulpet mange til å få et større håp.

Aase Wahl, hans ledsager gjennom 30 år har skrevet omkring halvparten av denne boka. Hun har villet vise hva som lå til grunn for at hun lyktes i å finne veien til hans stengte dør og hvilke kvaliteter som gjorde at han våget åpne opp. Hun måtte være kreativ i sin tilnærmingsmåte. Evne til å lytte, forsiktighet og ærlighet viste seg å være avgjørende egenskaper.

Begge har deltatt på høyskoler, seminarer, messer og i radioprogrammer. De tidligere bøkene er omtalt i en rekke fagblader, aviser og blader.

Det har vært foreslått fra lesere at bøkene burde utgis på flere språk Bøkene utgis helt og fullt med private midler og markedsføringen står vi også for selv. Denne siste boka er i ferd med å bli oversatt til svensk. Om det også blir en engelsk utgave vet vi ennå ikke. Den tredje boka er mer universell i form og innhold enn de to foregående og egner seg bedre til oversettelse.

 

Vi takker våre lesere for deres tilbakemeldinger, noe som gjorde at det ble en tredje bok!

Baksideteksten av T. R. Ekeberg

«Det ønskes i disse skrifter å synliggjøre den tilstedeværelse som kan være i en bakenforliggende virkelighet der det ytre nedtones, mens det indre sprog kan komme tilsyne. I denne historien vises det til eksempler der et indre billedsprog ble nøkkelen til å bryte opp et avstengt ytre, der ingen andre forsøk nådde fram. Disse tekster er både videreføring og utvidelse fra de foregående bøker som ble starten på å bryte det fastlåste mønster som gjennom denne jordiske inkarnasjon hadde rukket å sette seg fast. Vi havnet på en utviklingsveg der vi gjennomgikk prosesser, noe som ble starten på en eventyreise. Gjennom denne tilnærmingsform ble vi del av en høgere verden der Aase Wahl utviklet kreative kontaktformer mens undertegnede fikk fylt noen av de tomme rommene som et tungt liv hadde bragt med seg. Det tema som har vært aktuelt de siste par årene er oppgjør med opplevelsen av å være et offer. Deltagelser på for eksempel høgskoler har bidratt til nok et vendepunkt.» 

Forord ved Aase Wahl

Det er godt å vite at budskapene våre om det indre mennesket har nådd mange over hele landet, også i Danmark og Sverige. Vi vil rette en hjertelig takk til alle som gjennom 12 år har lest våre tidligere bøker, sendt oss brev og på diverse arrangementer gitt positive tilbakemeldinger. Nye lesere kan lese denne nye boka uavhengig av de to foregående. Første del av denne boka er skrevet av Aase mens den andre halvdel er skrevet av Tom.

De to bøker som er utgitt tidligere vil nok ikke bli trykket opp i sin gamle form. Det er få eksemplarer igjen, og siden bøkene stadig etterspørres valgte vi å lage en tredje bok hvor utvalgte/redigerte tekster fra de to foregående er med, men i en ny sammenheng.

«Treet. En historie om autisme, uforstand og forvandling» Yggdrasil Forlag 2000 og

«Porten. En historie om vegen ut av autistisk isolasjon» Saeculum Forlag 2005

 For meg har det vært en lærerik, givende, om enn krevende prosess, å følge Tom Roland gjennom over 25 år. Den gang vi møttes framsto han som helt annerledes enn i dag, så han er et eksempel på at utvikling er mulig der det i utgangspunktet virker stengt.

Kjære leser, la deg bevege av hans ord, han har gått veien fra å bli oppfattet som utilgjengelig og vanskelig til å bli en giver hvor hans egne beretninger fra sitt liv viser seg å spre ringer som når fram til andres hjerter.