Her er eika som også er avbildet på bokas forside. Den står på jorde utenfor Borreparken i Vestfold. Mektig, kraftfull og alene.

Treet.En historie om autisme,uforstand og forvandling.

Selv om overgrepene har vært alvorlige, har forfatterne klart å heve seg over bitterheten, og isteden lagt vekt på hvordan kampen førte til indre vekst og utvikling hos dem selv.
Boken viser hvordan kjærlighet og vilje gjør det mulig å bygge en bro mellom deres to verdener….”

Bokomtale av Marie-Lisbeth Amundsen i Spesialpedagogikk 7/00

”Roland Ekebergs liv er en tragisk historie om et misforstått menneske. Boken om Roland er beviset på at han selv har forstått alt”
Tønsbergs Blad 24/9/00

”Det er en meget flot, og meget poetisk bog. Den beskriver på en meget speciel måde to menneskers møde med hinanden, og de ændringer som sker med dem begge.”
”Bogen er en meget annerledes skildring af et menneskes problemer, og den kamp han kæmper for at få en ligeværdig,
og respektfuld behandling av systemet.”
http://www.sitecenter.dk/celina en privat hjemmeside av far til en pike med infantil autisme

Boken er en betagende skildring av hva nestekjærlighet fra hennes side betyr for hans våknende vilje til å bryte ut av ensomheten, så hans jeg kan føle friheten og slå ut sine vinger.” ”Det er historien om et begavet menneske som fikk en vanskelig start i dette livet, fordi hans jeg fikk bolig i et fysisk legeme som manglet den taleførhet som et menneske må ha for å kunne få en normal kontakt med sine omgivelser gjennom talens bruk”
Meddelelser til medlemmene av Antroposofisk selskap høsten 2000.

”Boken skildrer psykiatriske pleiere som rett og slett er kriminelle i sin uvitenhet. Det er rystende lesning.
Det viser også at de ”unormale” aner mer enn de ”normale”aner.”

Anders Bye i Drammens tidende 20/12/00

"Men hvis Roland Ekeberg bare får tid på seg til å finne ordene, har han mye å fortelle om å være innestengt, men også om å bryte grenser”
Intervju med Trine Hay i Aftenposten 5/2/01

”Aase Wahl gikk ut av tradisjonelt sosialt arbeid for mange år siden. De lidelser hun møtte uten mulighet til å kunne hjelpe innenfor det offentlige hjelpeapparatets kontekst, gjorde at hun valgte en annen vei som terapeut. De to har laget boka sammen for å hjelpe hjelpeapparatet til å forstå mer, lære mer og ikke gjøre de samme feilene om igjen.”
Fontene. Tidsskrift for sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere 2001

 

Bokas forside; eiketreet ved Borrehaugene i Vestfold. I begynnelsen av vår historie fikk akkurat dette treet en spesiell betydning.

om innholdet

Boken er et nært samarbeid mellom to som møttes i 1986/87. Den ene var autistisk og den andre var engasjert som hjelper. Samspillet mellom disse to utviklet seg og førte dem begge inn i en forvandlingsprosess. Deres historie brukes i denne boken til å synliggjøre flere virkelighetsplan. Første del av boken gir en oppsumering som gjør kronologien i historien mer tilgjengelig for andre. Andre del er selvbiografisk der Tom Roland Ekeberg beskriver noen av de erfaringer han fikk da han var ute av stand til selv å reagere på en måte omgivelsene kunne forstå. Dette er et genuint vitnesbyrd fra et felt som vanligvis er utilgjengelig. Tredje del viser klipp fra kontaktetableringsfasen, der kommunkiasjonen foregitt via lapper, avisutklipp, etterhvert også telepatisk Fjerde del er en gjengivelse av tekster som Tom Roland Ekeberg har skrevet etter at han har fått anledning til å sette ord på sin smerte og sitt sinne. Femte del er ettertanker og omtale av Aspergerfenomenet.

 
 
 
 
 

fra innholdet side 66

”Vanndråpenes speil 
Det var som å lete etter et lys langt borte. Begynnelsen på denne historien, et møte mellom to ulike. To barnesjeler. To villfugler. En han og en hun. En likhet. En ulikhet.
Fredag 13. februar 1987.
Sol og måne sto i opposisjon til hverandre. Luften var full av kald fuktighet; skjult var sol og måne for våre øyne, men de finnes jo allikevel.
Slik er det, livets gåtefulle mysterium, begivenheter utspilles i det skjulte, begivenheter som har en kraft i seg som overskrider grensene for det vi til vanlig kaller virkelighet.*
forvandling”
Fra første bok ”Treet, en historie om autisme, uforstand og

 
 
 
 

Vi har gått mange lange fotturer i Jotunheimen, storslagent og helt stille. foto er tatt ved Leirvassbu.

Diverse omtaler

” Selv om overgrepene har vært alvorlige, har forfatterne klart å heve seg over bitterheten, og isteden lagt vekt på hvordan kampen førte til indre vekst og utvikling hos dem selv.
Boken viser hvordan kjærlighet og vilje gjør det mulig å bygge en bro mellom deres to verdener….”

Bokomtale av Marie-Lisbeth Amundsen i Spesialpedagogikk 7/00

Roland Ekebergs liv er en tragisk historie om et misforstått menneske. Boken om Roland er beviset på at han selv har forstått alt”
Tønsbergs Blad 24/9/00

”Det er en meget flot, og meget poetisk bog. Den beskriver på en meget speciel måde to menneskers møde med hinanden, og de ændringer som sker med dem begge.”
”Bogen er en meget annerledes skildring af et menneskes problemer, og den kamp han kæmper for at få en ligeværdig,
og respektfuld behandling av systemet.”
http://www.sitecenter.dk/celina en privat hjemmeside av far til en pike med infantil autisme

Boken er en betagende skildring av hva nestekjærlighet fra hennes side betyr for hans våknende vilje til å bryte ut av ensomheten, så hans jeg kan føle friheten og slå ut sine vinger.” ”Det er historien om et begavet menneske som fikk en vanskelig start i dette livet, fordi hans jeg fikk bolig i et fysisk legeme som manglet den taleførhet som et menneske må ha for å kunne få en normal kontakt med sine omgivelser gjennom talens bruk”
Meddelelser til medlemmene av Antroposofisk selskap høsten 2000.

”Boken skildrer psykiatriske pleiere som rett og slett er kriminelle i sin uvitenhet. Det er rystende lesning.
Det viser også at de ”unormale” aner mer enn de ”normale”aner.”

Anders Bye i Drammens tidende 20/12/00

"Men hvis RolandEkeberg bare får tid på seg til å finne ordene, har han mye å fortelle om å være innestengt, men også om å bryte grenser”
Intervju med Trine Hay i Aftenposten 5/2/01

”Aase Wahl gikk ut av tradisjonelt sosialt arbeid for mange år siden. De lidelser hun møtte uten mulighet til å kunne hjelpe innenfor det offentlige hjelpeapparatets kontekst, gjorde at hun valgte en annen vei som terapeut. De to har laget boka sammen for å hjelpe hjelpeapparatet til å forstå mer, lære mer og ikke gjøre de samme feilene om igjen.”
Fontene. Tidsskrift for sosionomer, barnevernpedagoger og vernepleiere 2001

Personligt synes jeg, at bogen 'Treet' omhandler en af de største kærlighedserklæringer, jeg har læst om i mit liv. Her taler jeg ikke om kærlighed mellem to voksne elskende, som ønsker at skabe familie.Jeg hentyder til den store menneskelige og bevidsthedsmæssige rummelighed, der åbenbares mellem to mennesker med vidt forskellig tilgang til livet. Selvfølgelig omhandler bogen konkrete jordnære problematikker i relation til autisme, som man som læser er nødt til at forholde sig nøgternt til, men helhedsmæssigt betragtet er det en ufatteligt smuk bog, som jeg varmt kan anbefale andre at læse.
(Anni Sennov 2009 dansk forfatter og utvkler av healingsmetoden Auratransformasjon)

Jotunheimentur