LYSETS BRO

Våre historier

Vi har hver vår historie, hver vår sirkel, hver vår erfaringsverden, tanke-følelsesvirkelighet

Iblant tangerer de hverandre. Iblant krysser sirklene hverandre og vi opplever et fellesfelt av virkelighet.

Stjerneglimt.

Den lysende broen oppstår der våre liv møtes, i et felt av lys, hvor kommunikasjonen av begge parter oppleves som god, lysende og ren. Et ekte møte blir til mellom to.

Vi som opprettet nettadressen LYSBROEN, har erfart de ovenfor nevnte ordenes innhold.

Vi ble ført sammen av personer i våre omgivelser, nesten ufrivillig sett med personlighetens blikk, motstanden hos begge var rimelig stor, men noe må ha respondert, noe som overgikk vår vanlige jordiske vilje. Vi ble begge trukket at av bekvemmelighetssonen, av vaner og av det liv vi til da hadde hatt.

Det oppsto kontakt og kommunikasjon langt utover det vi hadde erfart før og det sprengte alt som var tillært om muligheter for kommunikasjon. Det oppsto en lysbro mellom våre sjeler, styrt av det vi kan kalle vår ånd. Det ble født en spirituell relasjon i jordiske former som knapt kunne bære slik kraft.

Den som leser mellom linjene i vår bok *Treet..* vil kunne ane noe av dette. For andre vil boken leses som et oppgjør med et foreldet menneskebilde.

Velkommen til den lysende broen.

Tønsberg var et fokus for transformasjonsarbeid på 1980-og 1990-tallet.
Mange mennesker kom hit, ledet fra sin indre stjernes røst.
For de fleste var dette høytflyvende spaca virksomheter (i den grad dette ble synlig for andre)--- men vi var mange som sto i brennpunktet den gangen, og vi visste at vi la frø for fremtiden.