media


 

Tønsbergs Blad
Aftenposten
Drammens Tidende og Buskerud blad
Spesialpedagogen
Embla
Autismeforeningens blader
Psykisk helse
Medlemsbladet for medlemmer av antroposofisk selskap
Nettsteder om autisme, Norge, Sverige, Danmark
Ukebladet Hjemmet
Nrk P1 ”Mellom himmel og jord” Mikaeli 2005
Nrk P1 "Sølvsuper" porterettintervju med Aase julaften

Artikler inspirert av prosessen, i tidsskriftene:
Nordens Stjerne (Den Gyldne Cirkel Danmark)
Visjon
Ildsjelen
avisa GD

seminarer,høgskoler og annet

Utdrag av steder med boksalg og/eller forelesninger:
Christopher Gillbergseminarer i Oslo 2001-05 Arrangør: Psykologisk forum
Psykiatrikonferansen i Buskerud 2005
Skejby Sygehus i Århus, Seminar om autisme 2005
Diverse mindre seminarer arrangert av lokale autismeforeninger flere steder i landet
Helhet og Helse. Messe Hamar 2005 Scandic Hotell
Alternativmesser: Oslo,Lillehammer,Brøttum,Storefjell

Mange høgskoler:

Troms
Nordland,
Hordaland,
Buskerud,
Akershus,
Vestfold,
Hedmark,
Oppland,
Aust-Agder


Smiler