APRILSKOGEN
foto Bjørg Hexeberg

Vår historie. Vårt budskap

 

 1987-

Framtidsmøte

Et møte en mørk vinterkveld viste seg få virkninger som gikk langt utover våre tidligere erfaringer. Dette møte, da vi gikk på mørke våte veger, ville sette i gang prosesser som førte oss inn i en ny verden, en verden vi skapte gjennom stillhet og skaperevne.

Den ene av oss var nesten uten ord med mange diagnoser satt av leger som bare så ytre, mens den andre levde et liv med familie.

Hva var det da som førte oss sammen, slik at vi kunne utvikle vårt sprog?

Vi nedtonet den ytre rollen som man til vanlig presenterer seg med i samfunnet slik at bakenforliggende krefter kunne komme til. Dermed var der også som om vi fikk assistanse fra noe oversanselig slik at vi i samråd med høgere krefter kunne lage bro over de grunnleggende forskjellene mellom oss, både i livet og væremåte framover.

På denne måten kunne vi utvikle en sprogform som lå utover det vanlige muntlige sprog der den nesten stumme og den talende kunne gjøre seg forstått uten ord, ved at vi skapte en verden innenfra.  Det ble en gyllen, ren verden.

Tom Roland Ekeberg

 

Samarbeid over grenser

Hvorfor nådde ordene mine  inn til hans den gangen så lukkede sinn?

Hva inspirerte meg til å våge veien uten spor for å se om kommunikasjon var mulig?

Hvor fikk jeg dette motet fra, og den enorme tillit?

Hvordan ble den veien skapt som førte til at han responderte, og at han viste seg å ha et rikt indre språk der den ytre masken virket ugjennomtrengelig og taus?

Diagnosen var innen autismespekteret samt preget av mutisme og tvang

Han startet sin skrittvise ferd gjennom den porten han så åpnet seg.

Han kalte meg sin dør, treet, stjernen…..kallenavnene var mange. Jeg kalte ham blant annet sin stjernebror da jeg opplevde at den gryende kontakten oppsto langt uti universet, fjernt fra den norske hverdag.

Telepatien oppsto, billedspråk utviklet seg og vår lysende reise var i gang.

Etter 13 år ble vi enige om at historien burde deles med flere. Han hadde stort behov for å gi gjensvar til de som hadde mistolket ham og aldri fått noen kontakt.

Hun ville vise at ved å lage stille rom i eget hjerte kunne det utvikles en evne til å lytte seg inn i hva som levde i den annen. Dette virket begge veier. Aldri hadde jeg  fått mulighet til å skape mitt eget poetiske språk for aldri hadde jeg opplevd en som kunne ta det til seg slik han gjorde. Vi stimulerte hverandre til kreative kommunikasjonsformer

Aase Catarina Wahl

 

  1. bok:  TREET. En historie om autisme, uforstand og forvandling  (2000)
  2. bok: PORTEN. En historie om vegen ut av autistisk isolasjon. (2005)
  3. bok: DEMRING (2012/13)
  4. bok: FRØ FOR JORDEN (2012/13)
  5.  bok I GRYNINGEN  (svensk 2014)
  6. ……upublisert materiale foreligger….det skrives fortsatt

 

Desto flere mennesker som får mulighet til å ta i bruk sin unike skaperkraft desto flere vil kunne bidra til å hjelpe oss alle ut av den tragiske situasjon jorden befinner seg i. Vi vil på  ulike måter bidra til ny bevissthet om menneskets friske kjerne.

www.lysbroen.net

oktober 1986 ga Aase ut et lite skriv. der står den erkjennelse hun hadde utviklet til da. Denne teksten er senere integrert i boka DEMRING (2012/13)

Her er våre 5 bøker. 3 av dem har vi skrevet sammen og i tillegg har vi skrevet 1 hver. Bøkene danner en helhet. De to første er nesten utsolgt og blir ikke gjenopptrykket. Boken Demring inneholder noen av det samme tekster pluss tillegg. Det er denne som er utgangspunkt for den svenske oversettelsen da den er mindre knyttet til lokale forhold. Det jobbes med en ny tekstsamling 2017-18.

11. oktober 1987 ble en av denne historiens merkedager. Dette treet ble som en portal til en skapende prosess, skjult for den ytre verdens øyne.

Tom: født i Sverige, halvt tysk halvt norsk

Vokste opp med 3 språk

12 år på Rudolf Steinerskole

2 år på Nansenskolen humanistisk akademi

2 år  kursdeltagelse Den Gyldne Cirkel DK

Erfaring som deltager og betrakter i mange ulike etater og institusjoner: deriblant psykiatrisk sykehus, rettssalen,  politi, somatisk sykehus i forbindelse med livstruende sykdom Kortidsopphold på camphillsteder

Formidling fra egenerfaring til studenter, pedagoger, leger, sykepleier og andre,

Diverse kurs og seminarer innen spirituell utvikling

Diagnostisert  med høytfungerende autisme og mutistiske trekk.

Interesser: Naturen, sykling, reiser, musikk, astronomi, geografi. skrive

 

Aase: født i Oslo

Videregående på språklinje

Universitet og høyskole med fagene Filosofi, kunsthistorie, pedagogikk, sosialt arbeid

Diverse seminarer innen moderne teosofi og meditasjon   bl.a. Den Gyldne Cirkel DK.

Interesse for  antroposofi

Bokutgivelser basert på egne erfaringer innen åndelig utvikling

Har flere ganger arrangert offentlige samlinger omkring spirituelle tema

Diverse artikler i aviser og tidsskrifter

Mange billedkunstkurser med ulike lærere og metoder

Interesser: Maleri, estetikk i ulike former, hage/blomster, reiser, skrive, landskap,musikk      

Svensk litt revidert utgave av DEMRING utkom  vinteren 2016

Den er tilpasset land utenfor Norge

Bok i salg fra 2016. Ta kontakt her og vi videreformidler evt til vår svenske samarbeidspartner hvis du bor i Sverige..eller vi sender den på lik linje med andre 4 bøkene.
*Gjendesheim*