Nettbutikk

autismeperspektiver og nytt menneskesyn

I gryningen

Pris: 250,00 NOK
Svensk oversettelse av Demring

Demring.

Pris: 250,00 NOK
DEMRING. Bevissthet.Sjelskontakt.Autisme.En tredje bok av samme forfattere som Treet. Den viser hennes innvielsesvei og nødvendigheten av å utvikle evnen til å lytte til hva som lever i den annens sjel. Den er også basert på Tom Roland Ekeberg sitt liv med diagnosen;høytfungerende autisme;. Boka er skrevet av ham selv og hans ledsager gjennom 30 år. Her kan man lese en en historie fra det virkelige liv og samtidig få unike innspill for en mer tidsmessig forståelse av mennesket, en utvidet forståelse basert på det indre mer enn på det ytre. Boken er ingen lettvekter. Den krever ro, god tid og vilje til å la det gå litt sakte:-) Lykke til!

Frø for Jorden

Pris: 150,00 NOK
Frø for Jorden er forfattet av aase C Wahl og ble utgitt i 2013. Den viser til en indre utviklingsvei gjennom empati til ny jegbevissthet til enhetsbevissthetens perspektiv. Alt levende liv henger sammen. Boka er på 75 sider, inneholder to foto fra naturen og fire tegninger. Papaerback. Den kan utdype forståelsen fra hennes ståsted, hva som gjorde at hun våget nærme seg den avvisende stumme og hva som gjorde at hun ikke ga opp for all den motstand hun måtte møte. Dette er frø fra fremtiden som er sådd...kanskje forstått bedre om 30 år?

UTSOLGT! Porten. En historie om vegen ut...

Pris: 200,00 NOK
Porten. En historie om vegen ut av autistisk isolasjon ble utgitt i 2007. Den førte til flere omtaler av prosjektet, deriblant deltagelse i radioprogrammet Mellom himmel og Jord. Denne boka er forfattet av Tom Roland og består av ulike dagboknotater fra forskjellige livserfaringer. Anbefales! Kan leses som eget skrift,men for utvidet forståelse anbefales å lese Treet først, for da ser man mer av den krevende livsveien han har gått/går.

UTSOLGT! Treet. En historie om autisme...

Pris: 200,00 NOK
Treet. En historie om autisme, uforstand og forvandling.Dette er den unike pionerhistorien slik den ble offentliggjort år 2000. Vi vet at dette ligger forut for nutidens menneskesyn, men nettopp derfor viktig å formidle. Et spesielt menneskemøte førte til kontakt på et høyere plan av bevissthet og dermed startet det som skulle bli en kreativ kommunikasjon som førte til at stumme, autistiske Tom, som hadde hatt et svært krevende liv, gradvis gjenvant tilliten til andre og brøt ned taushetens mur. Etter å ha lest alle journaler om seg selv..fra fødeavdelingen og noen og tyve år fram i tid..måtte han ta et oppgjør med det han opplevde som manglende forståelse av ham selv som menneske. Hvor mange misforståelser hadde ikke dermed skjedd!