krystallbilde av Ian Custers

Lysbroen

Lysbroen er en formidlingsportal for egne erfaringer basert på en spesiell kontakt som oppsto på 1980-tallet mellom Aase og Tom (som da var mer autistisk enn idag). Relasjonen har gjennom flere tiår gjennomgått sterke transformasjoner og det har også våre individuelle liv. Kontakten oppsto i det oversanselige men uten vår jordiske realisme hadde det ikke vært mulig å komme gjennom så mange ildprøver. Bøkene er våre manifestasjoner.